Home
Klachtenregeling
functionaris
Rechtsgebieden
Contact
Links

De Rechtsgebieden van Advokatenkantoor Schukking


Arbeidsrecht


Arbeidsrecht omvat onder meer de rechten en plichten voor het aangaan van en de regels tijdens de arbeidsovereenkomst. Een voorname rol gaat het arbeidsrecht spelen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Gelukkig weten partijen in de regel onderling tot een aanvaardbare beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Als u desondanks toch in een arbeidsconflict betrokken raakt, blijkt dat het arbeidsrecht ingewikkeld in elkaar zit. Deskundig advies is dan van groot belang. Advocatenkantoor Schukking staat zowel werkgever als werknemer graag met raad en daad bij.


Strafrecht


In de media wordt veel aandacht besteed aan het strafrecht. Maar de kans dat u zelf in een strafrechtelijke procedure verwikkeld raakt is klein. Soms kunt u het slachtoffer van een misdrijf worden. Als tegen u een vermoeden van het plegen van een strafbaar feit is dan kunt u te maken krijgen met regelingen omtrent verhoor, vrijheidsbenemende dwangmiddelen, dagvaarding en tenlastelegging, bewijs, alsmede de gang van zaken ter zitting. Indien u onverhoopt in deze moeilijke omstandigheden komt te verkeren, zal er behoefte zijn aan juridische steun en advies. Advocatenkantoor Schukking is gespecialiseerd op het gebied van straf- en strafprocesrecht en staat u graag met raad en daad ter zijde.