Home
Klachtenregeling
functionaris
Rechtsgebieden
Contact
Links

De Rechtsgebieden van Advokatenkantoor Schukking


Strafrecht


In de media wordt veel aandacht besteed aan het strafrecht. Maar de kans dat u zelf in een strafrechtelijke procedure verwikkeld raakt is klein. Soms kunt u het slachtoffer van een misdrijf worden. Als tegen u een vermoeden van het plegen van een strafbaar feit is dan kunt u te maken krijgen met regelingen omtrent verhoor, vrijheidsbenemende dwangmiddelen, dagvaarding en tenlastelegging, bewijs, alsmede de gang van zaken ter zitting. Indien u onverhoopt in deze moeilijke omstandigheden komt te verkeren, zal er behoefte zijn aan juridische steun en advies. Advocatenkantoor Schukking is gespecialiseerd op het gebied van straf- en strafprocesrecht en staat u graag met raad en daad ter zijde.